Meno: Ján Smatana
Organizácia: Lietajúca ryba
Email: johny (zavináč) lietajucaryba (bodka) eu
Funkcia: Predseda, Člen Výkonnej rady

V rámci organizácie Lietajúca ryba pôsobí ako lektor, metodík, technik a projektový manažér. Je členom viacerých expertných a pracovných skupín venujúcich sa témam neformálneho vzdelávania a práci s mládežou. Vyštudoval odbor umelá inteligencia, tak prácu s ľuďmi dopĺňa poznatky z technickej oblasti. Koordinoval viacero projektov zameraných na neformálne vzdelávanie. Pôsobil ako koordinátor a expert úspešného projektu (Ne)bezpečne v sieti. V roku 2022 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov. Spolupracuje s viacerými organizáciami napr. NIVAM, RMPK, CeNef, MIRRI, DofE, digiQ.

Meno: Lenka Eliáš-Čuchtová
Organizácia: Lietajúca ryba
Email: lenka (zavináč) lietajucaryba (bodka) eu
Funkcia: Podpredsedníčka, Členka Výkonnej rady

Skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, zážitkovým učením a prácou s mládežou získala vďaka pôsobeniu v občianskom združení SAPIO, ktoré sa venuje rozvoju osobnosti prevažne obyvateľov vidieka. Pôsobila ako lektorka a odborníčka na vzdelávanie v národných projektoch zameraných na podporu neformálneho vzdelávania: KomPrax a PRAKTIK, realizovaných IUVENTOU. V súčasnosti sa ako metodička podieľa na tvorbe Stratégie PSK pre mládež na roky 2023-2027 a tvorbe publikácií v oblasti neformálneho vzdelávania.

Meno: Peter Smatana
Organizácia: Lietajúca ryba
Email: peter (zavináč) lietajucaryba (bodka) eu
Funkcia: Člen Výkonnej rady

Jeden zo zakladateľov a člen výkonnej rady O.Z. Lietajúca ryba. Vyštudoval odbor umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach, s ktorou aj dlhodobo spolupracuje v rámci výskumno-vývojových projektov, ako analytik a implementátor softvérových riešení. Taktiež sa podieľal na vývoji viacerých komerčných projektov. V súčasnosti sa venuje najmä návrhu, tvorbe a zavádzaniu edukatívnych aplikácii s hernými prvkami do vzdelávania mladých. Tieto aplikácie sú s medzi odborovým presahom umenie, kultúra, digitálna gramotnosť, spoločenské otázky.

Meno: Júlia Balážová
Organizácia: Lietajúca ryba
Email: julia (zavináč) lietajucaryba (bodka) eu
Funkcia: Členka Výkonnej rady

K neformálnemu vzdelávaniu a štúdiu ďalších alternatívnych foriem vzdelávania ju priviedli dlhoročné skúsenosti animátorky. Ako lektorka a projektová koordinátorka sa podieľala na tvorbe metodík a vzdelávacích projektoch Rady mládeže Prešovského kraja, Centra pre podporu neformálneho vzdelávania či Iuventy. V rámci tém sa venuje rozvoju sociálnych zručností, výchove a vzdelávaniu k ľudským právam, umeleckej činnosti ako aj aktivizácii mládeže. Pri práci využíva svoje umelecké výtvarné a jazykovo-literárne vzdelanie, skúsenosti z práce vedúcej pracovníčky mestského múzea a galérie a rozhľad si pravidelne rozširuje účasťou na rôznych vzdelávacích kurzoch. Je spoluautorkou publikácie (NE)bezpečne v sieti venovanej téme kritického myslenia v online priestore.

Odkedy je mamou, „očarili“ ju princípy rešpektujúcej výchovy a montessori pedagogiky.
Nezostane v mysli, čo neprešlo „smysly.“ (J. Locke)