Aj v mesiaci jún 2024 sme v Mestskej galérii Caraffka vďaka podporenému programu z programu Európskej únie Erasmus+ realizovali prehliadky s lektorom k výstave Umenie (ne)myslieť pre vyše 650 mladých ľudí a pedagógov.

Od marca 2024 sme v rámci projektových aktivít začali spoluprácu s SOŠ, Lipová 8 v Handlovej. Počas našej spolupráce sme zrealizovali interaktívne workshopy a vzdelávacie podujatia pre žiakov a pedagógov. Vďaka zážitkovým, interaktívnym workshopom mali možnosť žiaci aj zamestnanci školy rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti kritického myslenia a práce s informáciami ale aj tímovú prácu. Pedagógovia získali aj metodické odporúčania ako môžu zážitkové vzdelávanie aplikovať vo svojej praxi.

Počas mesiaca máj 2024 sme v Mestskej galérii Caraffka vďaka podporenému programu z programu Európskej únie Erasmus+ pripravili jedinečnú interaktívnu vzdelávaciu výstavu Umenie (ne)myslieť a zrealizovali prehliadky s reflexiou pre vyše 450 mladých ľudí a pedagógov.

Dňa 7.5.2024 sme otvorili výstavu Umenie (ne)myslieť vernisážou v Mestskej galérií Caraffka v Prešove. Galéria funguje pod PKO Prešov, ktorý je asociovaným partnerom nášho projektu. Týmto podujatím sme odštartovali interaktívnu vzdelávaciu výstavu v Prešove, ktorá potrvá do 28.6.2024. Projekt je podporený z programu Európskej únie - Erasmus+.

Medzinárodné školenie Umenie (ne)myslieť prebehlo 5.4. - 7.4.2024 v priestoroch Tatra Hotel v Poprade. Ponúkame vám pár fotiek na priblíženie toho, čo sa na školení dialo, ale aj ľudí, s ktorými sa budete môcť na prehliadkach stretnúť :)

Počas mesiacov január a február 2024 sme na Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36 v Prešove realizovali v rámci projektového partnerstva sériu interaktívnych, zážitkových workshopov pre pedagógov školy. To, že workshopy boli inšpiratívne a niesli sa v príjemnej atmosfére môžete vidieť aj v našej galérii.

14.12.2023 - interaktívny zážitkovo-vzdelávací deň Zaži(tok)informácií pre mladých ľudí na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove.

30.11.2023 sme realizovali ďalší zážitkový interaktívny deň Zaži(tok)informácií pre mladých ľudí. Podujatie bolo realizované v priestoroch nášho projektového partnera Centra voľného času v Poprade.

V spolupráci s CVČ v Poprade sme sa rozhodli zrealizovať školenie pre pedagógov a pracovníkov s mládežou. Vzdelávanie sme realizovali 23.11.2023, ako doplňujúcu vzdelávaciu aktivitu v rámci projektu Zaži(tok) informácií.

21.11.2023 sme mali možnosť realizovať Informačno-vzdelávacie podujatie pre pracovníkov s mládežou, pedagógov a mládežníckych vedúcich aj v Turčianskej knižnici v Martine.

Dňa 15.11.2023 naše občianske združenie v spolupráci s Odborom školstva PSK zrealizovalo Informačno-vzdelávacie podujatie Zaži(tok) informácií. Toto podujatie bolo určené pracovníkom s mládežou, pedagógom, zástupcom samospráv, ale aj ostatným záujemcom o témy kritické myslenie, práca s informáciami a boj proti dezinformáciám.

7.11. a 8.11.2023 prebehli v rámci projektu Zaži(tok)informácií interaktívne vzdelávacie podujatia pre žiakov základných a stredných škôl z Martina a okolia. Podujatia sme realizovali v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine.

Projekt EDU Facilitation 2, v ktorom bola naša organizácia partnerom. Aj vďaka tomuto projektu, ktorý koordinovala organizácia Proactive Network z Českej republiky si pracovníci s mládežou a mládežnícky vedúci rozvíjali počas intenzívneho 8 dňového kurzu svoje lektorské a facilitátorské zručnosti v Adamove v Čechách.

V júny 2023 sme realizovali sériu interaktívnych vzdelávacích workshopov na viacerých školách v Prešove a Martine. Cez zážitkové aktivity spojené s reflexiou a diskusiou sme sa venovali témam kritické myslenie, práca s informáciami a faktory, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia. Workshopy bolo možné realizovať vďaka podpore od Nadácie SPP a Nadácie Orange.

V júny 2023 sme realizovali inšpiratívne metodické workshopy pre pedagógov a ľudí pracujúcich s mládežou. Na workshopoch sme predstavili vytvorené materiály a možné prístupy, ako predstaviť témy kritické myslenie, práca s informáciami a faktory, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia. Tieto stretnutia bolo možné realizovať vďaka podpore od Nadácie SPP a Nadácie Orange.

Medzinárodná konferencia Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Konferencia sa konala 22.2.2023 v Bratislave a súčasťou bolo aj oceňovanie pracovníkov s mládežou za rok 2022. Jedným z ocenených bol aj člen nášho združenia.

Piata epizóda podcastu v rámci projektu Ako nájsť v duši opäť úsmev? je zameraná na tému manipulácie a klamstva. Diskusia o tom, prečo sme náchylný veriť konšpiráciám a prečo sú pre nás jednoduché riešenia, tak lákavé. Hostia: Jan Smatana predseda združenia Lietajúca ryba, lektor a metodik. Sofia Michňáková za Radu mládeže Prešovského kraja. Moderátor: Daniel Furčák