Informačno- vzdelávacie podujatie Zaži(tok) informácií: 21.11.2023 Martin – podujatie pre pracovníkov s mládežou, pedagógov ale aj ostatných ľudí, ktorých zaujímajú témy kritické myslenie, práca s informáciami a boj proti dezinformáciám.


Informačno- vzdelávacie podujatie Zaži(tok) informácií: 15.11.2023 Prešov – podujatie pre pracovníkov s mládežou, pedagógov ale aj ostatných ľudí, ktorých zaujímajú témy kritické myslenie, práca s informáciami a boj proti dezinformáciám.


Medzinárodné školenie EDU – Facilitation 2 – Medzinárodné školenie pre účastníkov z 8 krajín, zamerané na rozvoj kompetencií v oblasti facilitácie


Príbeh Tróje – Interaktívna vzdelávacia hra – podujatia pre mladých ľudí a pracovníkov venujúcich sa práci s mladými ľuďmi (pracovníci s mládežou, pedagógovia, animátori), zamerané na témy kritické myslenie a práca s informáciami.