Na tejto stránke nájdete odkazy na materiály a publikácie, na ktorých pracovali naši členovia. Sme hrdí na výstupy a publikácie, na ktorých pracovali aj naši členovia. Publikácie vznikli z verejných zdrojov a sú voľne dostupné na stiahnutie. Na niektorých z uvedených materiálov pracovali naši aktuálni členovia a členky ešte v iných organizáciach.

Podklady k aktivite Príbeh Tróje – zážitkovo vzdelávacia interaktívna hra na tému kritické myslenie a práca s informáciami: Trója

Karty ku aktivite: karty

Plagáty k príbehu o Tróji: plagáty k príbehu

Plagáty na reflexiu (kritické myslenie, práca s informáciami): plagáty na reflexiu

Metodika k aktivite (podpora tímovej práce, rozvoj kritického myslenia a práce s informáciami): metodika

Mobilná aplikácia na Google Play store: mobilná aplikácia


Výstupy z projektu (Ne)bezpečne v sieti: https://myslim.eu/

Vytvorené materiály na stiahnutie v slovenskom jazyku:

Publikácia (Ne)bezpečne v sieti: publikácia

Pexeso s pojmami: pexeso

Sada motivačných obrázkov: sada obrázkov


Výstupy z projektu Dotknite sa kultúry: touchtheculture.eu

Vytvorené materiály na stiahnutie v slovenskom jazyku:

Publikácia COOLTÚRA – Sprievodca sprievodcu mladého človeka na ceste za umením: publikácia

Vrecková príručka – Výber metód, techník a aktivít: príručka

Otázky – Námety na rozhovory o umení: otázkovník


Publikácia Digitálne dobru: Digitálne dobro

Metodická príručka (nielen) pre rovesnícke vzdelávanie, ktorú vydala organizácia Digitálna inteligencia (digiQ), s ktorou spolupracujeme. Člen nášho tímu bol spoluautor a garant kapitoly o mediálnej gramotnosti.