Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov vykonávame nasledujúce činnosti:

  • Návrh, tvorba a šírenie odborných, metodických, vzdelávacích a informačných materiálov a publikácií,
  • Návrh, tvorba a multiplikácia výchovno-vzdelávacích umeleckých a kultúrnych podujatí,
  • Vzdelávacie, konzultačné a informačné aktivity,
  • Realizácia prieskumov, výskumov a analýz a tvorba strategických dokumentov,