Interaktívne workshopy o kritickom myslení

Členovia o.z. Lietajúca ryba vytvorili vzdelávacie a metodické materiály pre zážitkové vzdelávanie mladých ľudí v témach kritické myslenie a práca s informáciami. Princíp, na ktorom je vzdelávanie postavené dáva účastníkom možnosť cez interaktívne, neformálne vzdelávanie uvedomiť si čo majú spoločné historické udalosti s dnešnou dobou, ako pracovať s informáciami, ale aj to, čo ovplyvňuje naše rozhodnutia. Navrhnutý vzdelávací model kombinuje prvky stolových spoločenských hier, prácu s informačno komunikačnými technológiami, skupinovú prácu a usmerňovanú diskusiu. Takýmto spôsobom je možné medzi zúčastnenými rozvíjať viacero kompetencií, napríklad: tímová práca, kritické a analytické myslenie, práca s textom, komunikačné zručnosti a iné.

Stručne informácie o interaktívnej vzdelávacej hre:

Vzdelávanie je primárne určená žiakom vo veku 12 – 15 rokov, no využitie nájde aj pri inej vekovej kategórii. Vzdelávanie je postavené na princípe jednoduchej únikovej hry, pri ktorej účastníci využívajú autorské karty so skenovateľným QR kódom, prácu s tabletom a s tematickými informačnými materiálmi.

Celá hra pozostáva z dvoch fáz:

1. Skupinová práca s kartami, tabletom a ďalším materiálom, pri ktorej účastníci odhaľujú informácie z obdobia Tróje a postupne riešia jednoduché úlohy, aby sa nakoniec dostali k pokladu.

2. Reflexia s pedagógom/lektorom kde hľadajú súvislosti medzi historickými udalosťami a dnešnou dobou, ale aj to ako pracovať s informáciami.

Teraz prinášame tieto výstupy, materiály a workshopy aj medzi mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a pedagógov.

Interaktívne vzdelávanie pre mladých ľudí – workshopy sú primárne určené mladým ľuďom vo veku 12 – 15 rokov, teda žiakom druhého stupňa základných škôl a prvých, druhých ročníkov stredných škôl. Odporúčaná časová dotácia je podľa dohody 2 – 3 vyučovacie hodiny (90 – 135 min), ale v prípade záujmu je možné realizovať aj dlhšie vzdelávacie aktivity.

Informácie o workshopoch pre žiakov: Interaktívna vzdelávacia hra pre žiakov

Informačno vzdelávací workshop pre pracovníkov – workshop je určený pedagógom a pracovníkom s mládežou. Počas workshopu sa účastníci oboznámia so vzdelávacou metodikou ku interaktívnej hre pre mladých a naučia sa princípy ako je možné tieto metódy preniesť do praxe.

Informácie o workshopoch pre pedagógov a pracovníkov s mládežou: Inšpiratívny workshop pre pracovníkov

Tvorba týchto materiálov a realizovanie niektorých školení bola možná vďaka projektom podporeným z grantového programu Bez nástrah online Nadácie Orange (projekt: Misia – Svet Infovek) a finančnej podpore Nadácie SPP (projekt: V online labyrinte).