Projekt Zážitkový infosvet

Projekt „Zážitkový infosvet“ je podporený z grantového programu Nadácie Orange a nadväzujeme na predchádzajúce aktivity nášho občianskeho združenia. Aktivity v tomto projekte sú zamerané na témy kritické myslenie, práca s informáciami s využitím metód a techník neformálneho a zážitkového vzdelávania a za použitia aj IKT nástrojov.

Názov projektu: Zážitkový infosvet

Trvanie projektu: máj 2024 – november 2024

Miesto realizácie: viaceré mestá v rámci SR – predbežne: Prešov, Martin, Poprad, Košice

Realizátor projektu: Lietajúca ryba

Krátka anotácia projektu:

Projektom rozširujeme doterajšie aktivity nášho združenia a reagujeme tak na potreby spoločnosti aj trhu práce. Cieľom je priniesť zážitkové interaktívne vzdelávanie na témy kritické myslenie, práca s informáciami a čo vplýva na naše rozhodnutia medzi mladých ľudí vo viacerých mestách a krajoch Slovenska. Pri realizácií podujatí budeme vychádzať z doterajších aktivít a budeme multiplikovať vytvorené a osvedčené metodické a vzdelávacie materiály (Príbeh Tróje, Zaži(tok) informácií).
Počas projektu zrealizujeme viacero workshopov / vzdelávacích podujatí pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl a žiakov stredných škôl v rôznych regiónoch SR. Vytvoríme tak priestor na rozvoj kompetencií mladých ľudí inovatívnym a interaktívnym spôsobom s využitím metód neformálneho a zážitkového vzdelávania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z grantového programu Nadácie Orange.