Čo sa nám v poslednom období podarilo?

Aj cez menšie projekty vieme urobiť veľké veci. Koncom roka 2022 nám výberové komisie v grantových programoch Bez nástrah online Nadácie Orange a grantového programu od Nadácie SPP schválili a podporili projekty. Projekty bolo možné realizovať samostatne, alebo ich spojiť a prísť s niečím novým, zaujímavým, väčším a jedinečným. Po odobrení od oboch donorov, sme vytvorili pomerne bohatý balík pracovných materiálov, ktoré je možne využívať pri vzdelávaní v témach kritické myslenie a prácu s informáciami. Interaktívna vzdelávacia hra, ktorú sme vďaka podpore od uvedených donorov navrhli, dáva možnosť rozvíjať aj tímovú prácu, komunikačné zručnosti, logické myslenie a iné.

Niektoré materiály je možné využívať individuálne – na vzdelávanie a informovanie v preberaných témach, alebo ako celok v rámci interaktívnej vzdelávacej hry s prvkami únikovej hry a takzvanej „pokladovky“.

Čo sa nám podarilo vďaka spomínanej podpore pripraviť a zrealizovať?

  1. Navrhnúť a pripraviť metodiku ku interaktívnej vzdelávacej hre, vrátane príkladov otázok na reflexiu.
  2. Pracovné materiály: Sada piatich tematických plagátov k interaktívnej hre: Príbeh Tróje, sada piatich informačných a vzdelávacích plagátov k oblastiam reflexie, sada kariet s autorskými ilustráciami a obsahom ku interaktívnej hre.
  3. Originálna interaktívna mobilná aplikácia k hre Príbeh Tróje.
  4. Vzdelávacie aktivity pre pedagógov a pracovníkov s mládežou
  5. Interaktívne workshopy pre žiakov druhého stupňa ZŠ

Uvedené materiály sú v elektronickej podobe dostupné na stránke: www.lietajucaryba.eu/troja

Tieto materiály sa nám v rámci podporených projektov podarilo pre potreby vzdelávania a pre partnerov v projektov pripraviť aj v tlačenej podobe.

Vďaka projektom sa nám podarilo zrealizovať viacero vzdelávacích podujatí v Prešovskom a Žilinskom kraji pre žiakov, pedagógov a pracovníkov venujúcich sa práci s mládežou.

Zrealizovali sme spolu workshopy pre 3 skupiny pedagógov a pracovníkov s mládežou. Ďalších 11 pedagógov sa zúčastnilo workshopov pre žiakov, kde si zažili podujatie vrátane reflexie, a s ktorými sme následne diskutovali o týchto aktivitách. Okrem toho sme výstupy prezentovali aj ďalším pracovníkom, ktorí sa venujú práci s mládežou na ďalšom pracovnom stretnutí. Spolu sme teda predstavili aktivity a výstupy 32 pedagogickým zamestnancom a pracovníkom s mládežou.

Taktiež sa nám podarilo zrealizovať workshopy pre 8 skupín žiakov na 4 školách (2 školy v Prešove a 2 školy v Martine). Podujatia boli realizované spolu pre 130 žiakov druhého stupňa základných škôl.

Pár fotiek z týchto podujatí nájdete aj v našej galérií nižšie. Nahliadnite do nej a priblížte si atmosféru, ako to asi na našich vzdelávacích podujatiach s touto hrou vyzerá 😊

Sme veľmi vďační všetkým zapojeným organizáciám a inštitúciám za ochotu spolupracovať a prinášať tieto témy, inovatívnym, neformálnym a zaujímavým spôsobom medzi mladých ľudí a do výchovno-vzdelávacích aktivít škôl a organizácií.

Našim cieľom bude aj naďalej prinášať tieto, ale aj nové metódy a prístupy ku rozvoju spoločnosti, vrátane žiakov, a ľudí, ktorí sa im venujú.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať emailom, alebo telefonický.

Materiály a podujatia bolo možné realizovať vďaka podpore z grantového programu Bez nástrah online Nadácie Orange a finančnej podpore Nadácie SPP.