EDU – Facilitation 2: Tréningový kurz

Inšpiratívnych 10 októbrových dní trávili aj účastníci zo Slovenka na tréningu pre pracovníkov s mládežou v Českej republike v Eko centre Švýcárna v Adamove. Organizácia Lietajúca ryba bola partnerom v projekte EDU – Facilitation 2, ktorý bol podporený z programu Európskej únie, ERASMUS+, a ktorý koordinovala a zabezpečovala organizácia Proactive Network z.s. z Českej republiky. Počas tréningu sa stretli mladí ľudia a pracovníci s mládežou zo 7 krajín Európy, aby sa spoločne venovali témam neformálneho vzdelávania, facilitácií vo vzdelávaní a osobnému rozvoju. Sme radi, že sme mali možnosť byť partnermi pri tomto výnimočnom projekte, a že aj jeden z našich členov, spolu s ďalšími účastníkmi zo Slovenska a iných krajín Európy mohol absolvovať tento tréning, plný nápadov, podnetov, inšpirácie a príjemných stretnutí.

Aj keď niekedy boli aj ťažšie chvíle, tento tréning sme si užili. Počas tohto podujatia sme rozvíjali lektorské a facilitátorske kompetencie tak, aby sme vedeli navrhnúť a zrealizovať workshop od začiatku do konca vrátane reflexie. Pridanou hodnotou bolo to, že každý z účastníkov navrhol a zrealizoval dva workshopy, na ktoré dostali spätnú väzbu, aby sa mohli v budúcnosti zlepšiť.

Navrhnuté workshopy, ktoré počas podujatia vznikli a účastníci ich medzi sebou otestovali sú dostupné na disku: Workshop booklet

Dozvedeli sme sa o Kolbovom cykle, dávaní spätnej väzby, aktívnom počúvaní, nenásilnej komunikácii, grafickej facilitácií, a mnoho ďalšieho. Celý kurz prebiehal v anglickom jazyku, takže zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku bola čerešnička na torte.

Zážitky z tréningu a príbehy z jednotlivých dní si môžete prečítať aj v nasledujúcom dokumente, ktorý v priebehu kurzu písali a pripravovali účastníci vzdelávania:

Sme vďační, že sme mohli byť súčasťou tejto skvelej cesty za zážitkami a skúsenosťami, kde sme nadviazali sme nové priateľstvo a nadobudli nové vedomosti a zručnosti.

20231017_113236

Obrázok 1 z 23