Podpísali sme Deklaráciu o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania

Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania sa stala dôležitým míľnikom k zabezpečeniu širšieho uznávania a hodnotenia neformálneho vzdelávania. Jej podpísanie podporuje neformálne vzdelávanie a prispieva ku jeho rozvoju a vnímaniu neformálneho vzdelávania ako plnohodnotného partnera k formálnemu vzdelávaniu. Deklaráciu o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou podpísal v júni 2013 vtedajší minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušan Čaplovič, na medzinárodnej konferencii Fórum inovatívneho učenia.

Naposledy podpísalo Deklaráciu o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou 25 signatárov na konferencii EMPOWER v roku 2019 v Bratislave.

Dňa 12. júna 2023, takmer 10 rokov po jej podpísaní ministrom školstva a prvými signatármi, sa konala konferencia NO UZNAJ/EMPOWER v Košiciach, kde sa k tejto iniciatíve pridalo aj naše občianske združenie Lietajúca ryba a spolu s ďalšími šiestimi signatármi slávnostne podpísali túto deklaráciu. Tak sme sa pridali k vyše 130 organizáciám, inštitúciám a zamestnávateľom z celého Slovenska, ktorí vnímajú prínos neformálneho vzdelávania a pracujú na jeho rozvoji a skvalitňovaní.

Sme radi, že sme sa aj my mohli podpísať túto deklaráciu a podporiť tak prístupy vo vzdelávaní, ktoré v rámci našich aktivít a podujatí prenášame aj do našej praxe.

IMG_7519-scaled

Obrázok 1 z 3