Projekt Zaži(tok) informácií

Názov projektu: Zaži(tok) informácií

Realizácia projektu: júl 2023 – december 2023

Opis projektu:

Projekt Zaži(tok) informácií mimo iného reaguje na potreby trhu práce a potreby rozvíjať kritické myslenie a prácu s informáciami. Počas projektu plánujeme vytvoriť vzdelávacie materiály, pomôcky a metodické materiály, ktoré budú aplikované do praxe počas interaktívnych vzdelávacích dní v partnerských školách a inštitúciách v mestách (Poprad, Prešov a Martin). Vzdelávacie materiály budú vo forme vzdelávacích pomôcok, ale aj interaktívnych online nástrojov.

V rámci projektu zrealizujeme 4 podujatia pre cca 380 mladých ľudí, primárne vo veku 12 – 16 rokov. Okrem podujatí pre mladých ľudí budú počas projektu realizované aj dve podujatia pre pracovníkov s mládežou, pedagógov, mladých a mládežníckych vedúcich. Tieto podujatia majú mať informačno-vzdelávací charakter pre vzájomne obohacovanie, predstavenie výstupov projektu ale aj prepájanie ľudí a nadväzovanie ďalších spoluprác medzi ľuďmi v regióne. Podujatia pre pracovníkov a vedúcich budú realizované v mestách Martin a Prešov.

Realizované podujatia a navrhnuté materiály majú priniesť koncept podujatí pre rozvoj kompetencii v oblasti kritického myslenia a práce s informáciami, ktorý je možné aplikovať aj v ďalších školách a inštitúciách.

Miesta konania projektí:

Projektové aktivity budú realizované vo viacerých regiónoch a na viacerých miestach Slovenska. Spoluprácu máme dohodnutú s viacerými organizáciami a inštitúciami, aby bol dopad čo najväčší a zároveň, aby bolo možné projektové aktivity realizovať aj po ukončení projektu. Počas projektu plánujeme realizovať aktivity v nasledujúcich mestách: Martin (Žilinský kraj), Poprad (Prešovský kraj), Prešov (Prešovský kraj).

Partneri – zapojené organizácie a inštitúcie:

Digitálna inteligencia (Bratislava)

Gymnázium Jána Adama Raymana (Prešov)

Turčianske kultúrne stredisko v Martine (Martin)

Centrum voľného času v Poprade (Poprad)

Prešovský samosprávny kraj – Odbor školstva (Prešov)

Tento projekt je podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.