Na tejto stránke nájdete zdieľané informácie a materiály ku vzdelávaniu v témach kritické myslenie a práca s informáciami cez interaktívnu vzdelávaciu hru Príbeh Tróje, ktorú vytvorili členovia občianskeho združenia Lietajúca Ryba (Akadémia zážitkového vzdelávania).

Materiály na tejto stránke sú určené pedagógom a pracovníkom s mládežou, ktorí chcú zážitkovým a interaktívnym spôsobom priblížiť mladým ľuďom témy kritické myslenie, práca s informáciami a čo vplýva na naše rozhodnutia. Cieľom hry je cez známy historický príbeh objavovať paralelu s dnešnou dobou a vysvetliť oblasti súvisiace s kritickým myslením.

Pri samotnej hre sa pracuje s viacerými materiálmi, ako sú: autorské karty, aplikácia na mobilné zariadenie, plagáty k príbehu a plagáty na reflexiu, šifry a zamykateľné krabičky na pracovný materiál a odmenu.

Hra je primárne určená žiakom vo veku 12 – 15 rokov, no využitie nájde aj pri inej vekovej kategórii.


Celá hra pozostáva z dvoch fáz:

  1. Skupinová práca s kartami, tabletom a ďalším materiálom, pri ktorej účastníci odhaľujú informácie z obdobia Tróje a postupne riešia jednoduché úlohy, aby sa nakoniec dostali k pokladu.
  2. Reflexia s pedagógom/lektorom, kde účastníci hľadajú súvislosti medzi historickými udalosťami a dnešnou dobou, ale aj to ako pracovať s informáciami.

Autori hry:
Lenka Eliáš Čuchtová
Ján Smatana
Peter Smatana


Ilustrátor obrázkov:
Peter Smatana

Materiál ku hre na stiahnutie:

Autorské tematické karty ku interaktívnej hre Príbeh Tróje:

Tematické plagáty ku interaktívnej hre Príbeh Tróje:

Plagáty na reflexiu po interaktívnej hre:

Metodické materiály ku interaktívnej vzdelávacej hre Príbeh Tróje:

Mobilná interaktívna aplikácia v google play store:

Aplikácia Trója

QR kód na aplikáciu:

V prípade záujmu a po dohode vieme zabezpečiť workshopy pre žiakov a pracovníkov venujúcich sa práci s mládežou.

Tento materiál vznikol aj vďaka podpore z grantového programu Bez nástrah online Nadácie Orange

a finančnej podpore Nadácie SPP.