Aj napriek tomu, že sme vznikli len nedávno, skúseností našich členov v oblasti neformálneho a zážitkového vzdelávania a v práci s mládežou je pestrá. Máme za sebou mnoho organizačných, vzdelávacích, metodických a odborných skúseností.

Aktuálne naši členovia pracujú na:

  • Tvorbe interaktívnej vzdelávacej webovej aplikácii – Aplikácia TouchTheCulture,
  • Tvorbe metodickej príručky pre oblasť neformálneho vzdelávania v kultúre a umení – príručka TouchTheCulture,
  • V spolupráci s RMPK a PSK pripravujú Stratégiu PSK pre mládež na roky 2023 – 2028 – RMPK ,
  • Workshopoch a podujatiach pre NIVAM – NIVAM ,
  • Spolupráca s organizáciou Digitálna inteligencia – digiQ , pri programoch Cyber4Kids – Cyber4Kids a digiPEERS – digiPEERS ,
  • Školenia pre DofE – DofE ,

Projekty organizácie Lietajúca ryba: