Projekt Zaži(tok) informácií mal mimo iného za cieľ vytvoriť metodické materiály a podklady k aktivitám,

Projekt Zaži(tok) informácií mal mimo iného za cieľ vytvoriť metodické materiály a podklady k aktivitám, ktoré sú zamerané na podporu kritického myslenia a boj proti dezinformáciám. Na tejto stránke nájdete materiály, ktoré vznikli v rámci tohto projektu, a ktoré môžete využiť pri práci s mládežou a vzdelávaní. Počas projektu vznikol koncept interaktívnych vzdelávacích podujatí pre žiakov vyšších tried druhého stupňa základných škôl (7. – 9. ročník) a žiakov stredných škôl (1. – 4. ročník), ktorý bol úspešne otestovaný vo viacerých tipoch vzdelávacích inštitúcií (knižnica, škola, centrum voľného času) a zúčastnilo sa ho vyše 500 žiakov a pedagógov z rôznych miest Slovenska.

Čo nájdete na tejto stránke?

  • Metodické a obsahové materiály k 8 aktivitám, ktoré boli použite v koncepte interaktívnych vzdelávacích podujatí, ale je možné ich využiť aj samostatne. Niektoré aktivity sú autorské, vytvorené členmi tímu Lietajúca ryba, niektoré sú upravené aktivity a prispôsobené navrhnutému konceptu vzdelávacích podujatí.
  • Metodické odporúčania k realizácií interaktívnych vzdelávacích podujatí.
  • Pracovné listy pre žiakov k aktivitám a reflexii po aktivitách.
  • 3 sprievodné plagáty, ktoré boli vytvorené počas realizácie projektu ako doplňujúci informačno-vzdelávací materiál.

Metodické odporúčania k realizácií interaktívnych vzdelávacích podujatí:

metodické odporúčania Zaži(tok) informácií


Podklady k aktivite 1 – Clickbait:

Aktivita 1 – Clickbait


Podklady k aktivite 2 – Základné pojmy:

Aktivita 2 – Základné pojmy

Samostatné prílohy k aktivite 2


Podklady k aktivite 3 – Interaktívny kvíz:

Aktivita 3 – Interaktívny kvíz

Používateľská príručka k interaktívnemu kvízu a technické nastavenie

Aplikácia na stiahnutie – rozbaliť .zip súbor a aplikáciu nahrať do zariadenia (projektora)


Podklady k aktivite 4 – Timeline:

Aktivita 4 – Timeline

Samostatné prílohy k aktivite 4


Podklady k aktivite 5 – Príbeh – Dravá rieka:

Aktivita 5 – Príbeh – Dravá rieka

Samostatné prílohy k aktivite 5


Podklady k aktivite 6 – Práca s článkami:

Aktivita 6 – Práca s článkami

Samostatné prílohy k aktivite 6

Aplikácia k aktivite na stiahnutie (do tabletu alebo mobilu) z Google Play: Aplikácia Články

QR kód na stiahnutie aplikácie:


Podklady k aktivite 7 – Ako nám to myslí?:

Aktivita 7 – Ako nám to myslí?


Podklady k aktivite 8 – Ako nás klamú?:

Aktivita 8 – Ako nás klamú?

Samostatné prílohy k aktivite 8


Pracovné listy pre žiakov (k aktivitám a na reflexiu):

Pracovné listy Zaži(tok) informácií


Informačné plagáty k práci s informáciami:

Sada 3 plagátov Zaži(tok) informácií

Doplnková sada plagátov


Projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce
s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.