V online labyrinte

V spoločnosti dlhodobo čelíme potrebám po inovatívnych vzdelávacích prístupoch. Zároveň si uvedomujeme, že v školách sa nevenuje dostatok času a priestoru témam, na ktoré sa poukazuje, a ktoré spoločnosť aj zamestnávatelia očakávajú a vyžadujú (napríklad kritické myslenie, práca s informáciami, tímová práca, znižovanie nenávistných prejavov). Rozhodli sme sa v rámci projektu „V online labyrinte“ pripraviť krátku vzdelávaciu metodiku pre prácu s mladými ľuďmi, kde by cez zážitkové vzdelávanie formou escape room „únikovej hry“, získali základné vedomosti a zručnosti v téme. A tieto metodiky preniesť a aplikovať do praxe.

Názov Projektu: V online labyrinte

Termín realizácie: december 2022 – jún 2023

Miesto realizácie: Prešovský a Žilinský kraj

Krátke zhrnutie projektu:

V rámci projektu budú vytvorené pracovné a metodické materiály pre zážitkový vzdelávací workshop na princípe únikovej hry – „escape room“ k témam kritické myslenie, práca s informáciami a s ich správnym využívaním zodpovedne fungovať v online priestore, budovať tak bezpečné online prostredie a znižovať nenávistné prejavy. Počas projektu budú zrealizované workshopy na 2 základných/stredných školách v Prešovskom kraji a Martine s využitím vytvorených materiálov a prispôsobeného online nástroja. Počas
projektu budú realizované aj 2 workshopy pre pedagógov a pracovníkov s mládežou zo škôl, školských zariadení a organizácií, aby vedeli tieto metódy, materiály, vzdelávacie prístupy a témy preniesť aj do praxe za využitia zážitkových metód.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.