15.11. sme v Prešove realizovali informačno-vzdelávacie podujatie „Zaži(tok) informácií“

V novembri sme v rámci projektu Zaži(tok) informácií realizovali viacero podujatí, a ďalšie máme ešte naplánované. Jedno z veľkých podujatí, ktoré sme mali naplánované, a ktoré sa nám podarilo zrealizovať bolo aj Informačno-vzdelávacie podujatie Zaži(tok) informácií, pre pracovníkov s mládežou, pedagógov, zástupcov samospráv, ale aj ostatných záujemcov o témy kritické myslenie, práca s informáciami a boj proti dezinformáciám.

15.11.2023 sme v spolupráci s Odborom školstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) hostili v budove PSK takmer 60 účastníkov. Na podujatí sme počas nabitého programu a vďaka spíkrom z rôznych oblastí poukázali na dôležitosť práce s informáciami. Venovali sme sa témam ako sú: práca s informáciami a dezinformácie, ale poukázali sme aj na témy, ktoré s tým súvisia, ako kyberšikanovanie či umelú inteligencia. Podujatia sa zúčastnili a vzdelávať sa a diskutovať prišli desiatky zástupcov SŠ, ZŠ a VŠ, taktiež centier voľného času, mimovládnych organizácií, občianskych združení aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či samosprávy. Počas podujatia boli prezentované dôležité informácie k témam, ale súčasťou podujatia boli aj aktívne workshopy. Počas podujatia vystúpili zástupcovia viacerých inštitúcií a organizácií: o.z. Lietajúca ryba – Akadémia zážitkového vzdelávania (Peter Smatana), Infosecurity.sk (Michaela Ružičková), Centrum voľného času v Starej Ľubovni (Adam Kollár), Edusmile, s.r.o. (Peter Lengyel) a Prešovská rozvojová agentúra (Peter Rázus). Počas svojich blokov sa zamerali na problematiku informačného chaosu, nutnosť overovania zdrojov a ich dôveryhodnosť. A v kontexte dezinformácií sme spomenuli aj oblasť, ktorá v spoločnosti stále viac rezonuje, generatívna umelá inteligencia.

Počas podujatia boli mimo iného predstavené aj realizované projekty a metodické materiály, ktoré je možné využívať vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti práce s informáciami.

Odľahčiť náročnú tému, trochu vtipu a humoru nám na podujatie priniesla Stand-Up komička Diana Renner, ktorá v kontexte kritického myslenia a dezinformácií hovorila o svojich vlastných skúsenostiach s týmito témami.

Ďakujeme všetkým účastníkom a podporovateľom za ich podporu a vytvorenie príjemnej atmosféry počas celého podujatia 🙂 Veríme, že budú ďalšie príležitosti na podobné aktivity a spoluprácu.

Pre priblíženie atmosféry prikladáme aj pár fotografií z podujatia 🙂

P1066770

Obrázok 1 z 48


A ešte jedno krátke video z podujatia:


Výstupy z projektu a metodické materiály budú dostupné na stránke: Zaži(tok) informácií – metodické a vzdelávacie materiály

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.