Do Martina sme priniesli interaktívne vzdelávacie podujatia

Projekt Zaži(tok) informácií má mimo iného za cieľ vytvoriť metodické materiály a pomôcky, a zážitkovým spôsobom predstaviť témy kritické myslenie, práca s informáciami a boj proti dezinformáciám aj mladým ľuďom. Pomocou interaktívnych, zážitkových aktivít vzdelávame mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl ako zodpovedne pracovať s informáciami a čo ovplyvňuje naše rozhodnutia. Následná reflexia prispieva ku uvedomeniu si získaných poznatkov a zhrnutiu teoretických informácií k uvedeným témam.

Vďaka podporenému projektu môžeme tieto aktivity a podujatia prinášať do rôznych regiónov v rámci Slovenska. Prvé interaktívne vzdelávacie podujatia pre mladých ľudí sme realizovali 7.11. a 8.11.2023 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine. Počas dvoch dní sa na podujatí vystriedalo takmer 200 mladých ľudí z viacerých škôl z Martina a okolia.

Počas podujatia sa mladí ľudia a sprevádzajúci dospelí mimo iného oboznámili so základnými pojmami, niektorými argumentačnými faulami, poukázali sme na to, čo ovplyvňuje naše rozhodnutia, ale otvorili sme aj ďalšie dôležité témy súvisiace s kritickým myslením a prácou s informáciami. Aby sme zážitok umocnili a trochu spestrili aktivity, pri niektorých úlohách využívame aj elektronické hry a prvky, využívané i v inteligentných domácnostiach.

Tieto podujatia boli podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce
s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Ako to prebiehalo na našich aktivitách? Môžete si to pozrieť v našej galérií z podujatí v Martine:

IMG_20231107_091542_1

Obrázok 1 z 61