Interaktívne zážitkovo-vzdelávacie podujatie pre mladých ľudí v Poprade

November bol pre nás naozaj veľmi akčný mesiac. Po viacerých podujatiach v Martine a Prešove, sme konečne mali možnosť v rámci projektu Zaži(tok) informácií realizovať ďalšie aktivity aj v Poprade, meste, v ktorom sídlime. S využitím metodických a vzdelávacích materiálov, ktoré slúžia na rozvoz zručností v oblasti práce s informáciami a podporu kritického myslenia sme zrealizovali ďalší interaktívny zážitkovo-vzdelávací deň. V priestoroch našej partnerskej inštitúcie, v Centre voľného času v Poprade sme dňa 30.11.2023 zrealizovali podujatie pre vyše 130 mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl z Popradu. Pomocou interaktívnych, zážitkových aktivít sme vzdelávali mladých ľudí, v oblasti kritického myslenia, ako zodpovedne pracovať s informáciami, a čo ovplyvňuje naše rozhodnutia. Následná reflexia prispieva ku uvedomeniu si získaných poznatkov a zhrnutiu teoretických informácií k uvedeným témam.

Počas podujatia sa mladí ľudia a sprevádzajúci dospelí mimo iného oboznámili so základnými pojmami, niektorými argumentačnými faulami, poukázali sme na to, čo ovplyvňuje naše rozhodnutia, ale otvorili sme aj ďalšie dôležité témy súvisiace s kritickým myslením a prácou s informáciami. Počas vzdelávania sme pri niektorých aktivitách využili aj elektronické hry, tablety, prácu s QR kódmi, či prvky a nástroje využívané v inteligentných domácnostiach.

Vďaka podporenému projektu od MŠVVaŠ SR, zanieteným partnerom, ako je CVČ v Poprade a uvedomelým a aktívnym školám sme mali možnosť zrealizovať ďalšie skvelé podujatie a priniesť tak zážitok a metódy neformálneho vzdelávania medzi ďalších mladých ľudí a pedagógov v Prešovskom kraji.

Tieto podujatia boli podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce
s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

V nasledujúcej galérií si môžete si pozrieť aj pár fotografií z našich aktivít v Poprade. Aj takto môže vyzerať zážitkové, interaktívne vzdelávanie s o.z. Lietajúca ryba 🙂

IMG_20231130_084046

Obrázok 1 z 44