Interaktívny zážitkovo-vzdelávací deň na gymnáziu v Prešove

Po úspešných zážitkovo-vzdelávacích podujatiach v Turčianskej knižnici v Martine a Centre voľného času v Poprade, sme podobný model priniesli priamo medzi žiakov do školy. Vo štvrtok 14.12.2023 sme realizovali interaktívne, zážitkovo-vzdelávacie podujatie na našej partnerskej škole Gymnázium Jána Adama Raymana. Gymnázium je v projekte Zaži(tok) informácií našim ďalším partnerom, a my sme radi, že sme sériu vzdelávacích podujatí pre mladých ľudí, ktoré sme mali na tento rok naplánované realizovať práve na pôde tejto školy.

S využitím metodických a vzdelávacích materiálov, ktoré slúžia na rozvoz zručností v oblasti práce s informáciami, boj proti dezinformáciám a podporu kritického myslenia sme zrealizovali ďalší interaktívny zážitkovo-vzdelávací deň. Podujatia sa zúčastnilo vyše 110 mladých ľudí, žiakov prvých ročníkov štvorročného gymnázia a kvarty osemročného gymnázia tejto školy. Pomocou interaktívnych, zážitkových aktivít sme vzdelávali mladých ľudí, v oblasti kritického myslenia, ako zodpovedne pracovať s informáciami, a čo ovplyvňuje naše rozhodnutia. Tak ako je našim pravidlom, zážitok sme doplnili reflexiou, ktorá prispieva ku uvedomeniu si získaných poznatkov a zhrnutiu teoretických informácií k uvedeným témam.

Počas podujatia sa mladí ľudia a sprevádzajúci dospelí oboznámili so základnými pojmami, niektorými argumentačnými faulami, poukázali sme na to, čo ovplyvňuje naše rozhodnutia, ale otvorili sme aj ďalšie dôležité témy súvisiace s kritickým myslením a prácou s informáciami. Počas vzdelávania sme pri niektorých aktivitách využili aj elektronické hry, tablety, prácu s QR kódmi, či prvky a nástroje využívané v inteligentných domácnostiach.

Vďaka podporenému projektu od MŠVVaŠ SR, zodpovednému vedeniu školy GJAR a jej pedagógom sme mali možnosť zrealizovať ďalšie skvelé podujatie a priniesť tak zážitok a metódy neformálneho vzdelávania medzi ďalších mladých ľudí a pedagógov v Prešovskom kraji.

Tieto podujatia boli podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce
s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Pár fotografií z interaktívneho dňa v Prešove si môžete pozrieť v našej galérií.

Aj takto môže vyzerať zážitkové, interaktívne vzdelávanie s o.z. Lietajúca ryba 🙂

IMG_20231214_081008

Obrázok 1 z 35