Konferencia Zručnosti mladých a ocenenie pracovníkov s mládežou za rok 2022

Dňa 22. februára 2023 organizoval NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (www.nivam.sk) na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, medzinárodnú konferenciu: Zručnosti mládeže. Konferencia bola záverečným podujatím v rámci projektu Európsky rok mládeže a zároveň úvodným podujatím NIVAM v rámci Európskeho roku zručnosti, ktorý na rok 2023 vyhlásila Európska komisia. Konferencia sa konala pod záštitou Slovenskej komisie pri UNESCO.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť mladým ľuďom, mládežníckym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám a zainteresovaným stranám z verejného, neziskového a súkromného sektora príležitosť, aby uznali a oslávili dôležitosť zručností mladých ľudí pre ich zamestnanie, dôstojný život a budúcnosť. Sme radi, že aj člen našej organizácie sa zúčastnil tohto podujatie plného zaujímavých informácií, podnetov a stretnutí s pracovníkmi z celého Slovenska, ale aj zahraničia, ktorým život mladých ľudí nie je ľahostajný.

Súčasťou konferencie bolo aj prezentovanie výsledkov výskumu Mladí ľudia a trh práce, ktorý pre NIVAM realizovala Rada mládeže Slovenska. Výsledky výskumu sú dostupné aj na stránke: Mladí ľudia a trh práce. Okrem prezentácie výsledkov výskumu boli súčasťou konferencie aj diskusie na viaceré témy, workshopy zamerané na predstavenie nových trendov v práci s mládežou.

V závere konferencie sa Národný inštitút vzdelávania a mládeže rozhodol oceniť pracovníkov s mládežou za rok 2022. V rámci celého Slovenska bolo spolu ocenených 10 pracovníkov venujúcich sa práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Jedným z ocenených bol aj predseda nášho občianskeho združenia Lietajúca ryba, Ján Smatana, ktorý sa stal víťazom v kategórií Pracovník s mládežou roka 2022 za Prešovský kraj.

Ďakujeme za ocenenie našej práce. Zároveň je to pre nás záväzok prinášať aj naďalej nové prístupy a realizovať kvalitné podujatia pre mladých ľudí a pracovníkov venujúcich sa mladým ľuďom.

Pre priblíženie atmosféry prikladáme aj odkaz na fotky z podujatia: fotky – NIVAM