Podcast člena nášho tímu k projektu „Ako nájsť v duši znova úsmev?“

V druhej polovici roku 2022, Rada mládeže Prešovského kraja realizovala projekt „Ako nájsť v duši znova úsmev?“, ktorý bol podporený Nadáciou VSE. Tento projekt mimo iného reagoval aj na dopady pandémie COVID-19 na psychické zdravie. Cieľom projektu bolo pomocou diskusií a podcastov pomôcť mladým ľuďom vysporiadať sa so psychickými problémami v ich živote tým, že sa im poskytnú základné poznatky z oblasti psychohygieny. V rámci projektu bolo zrealizovaných sedem diskusií s odborníkmi, z ktorých sa vytvorili aj podcasty.

Témy diskusií a podcastov, ktorým sa počas projektu venovali:

  • Ako zostať v chille aj počas konfliktu?
  • A čo ďalej? Ja a moja budúcnosť.
  • Ako sa nenechať zmanipulovať? Ako odhaliť klamstvo a manipuláciu?
  • Čo robiť, keď to doma šramotí?
  • Súčasné vzory vs. hodnoty, ktoré presadzujú.
  • Zábava na účet druhého? Šikana.
  • Ako zvládnuť negatívne pocity a emócie s gráciou?

Aj napriek tomu, že účasť v takýchto diskusiách a podieľanie sa na tvorbe podcastov nie je oblasť, kde by sa náš člen a odborník na tému kritické myslenie cítil komfortne, nakoniec sa rozhodol prijať pozvanie od organizátorky týchto podujatí a našej známej, Sofie Michňákovej do diskusie na tému „Ako sa nenechať zmanipulovať? Ako odhaliť klamstvo a manipuláciu?“.

Podcast z tejto diskusie a názory nášho člena Jána Smatanu si môžete vypočuť na Spotify alebo na Google Podcasts

Nakoniec sme boli veľmi radi, že sme mohli aspoň trošku prispieť k tejto dobrej myšlienke a šíriť tak povedomie o týchto témach, ktorým sa venujeme.

Záznam z ďalších diskusií v rámci projektu „Ako nájsť v duši znova úsmev?“ si môžete vypočuť na Spotify alebo Google Podcasts

Sme radi, že aj vďaka priateľom z RMPK sme mali možnosť prekročiť hranice svojej komfortnej zóny, byť súčasťou tejto diskusie a vytvoriť tak podcast, ktorý vie byť nápomocný aj ďalším (hlavne mladým) ľuďom 🙂