Projekt Umenie (ne)myslieť

Názov projektu: Umenie (ne)myslieť

Realizácia projektu: 1.3.2023 – 28.2.2025 (24 mesiacov)

Zapojené organizácie:

  • Lietajúca ryba (SK) – koordinujúca organizácia
  • Proactive Network z.s. (CZ) – partnerská organizácia

Spolupracujúca inštitúcia:

  • Park kultúry a oddychu Prešov – Mestská galéria Caraffka

Stručné zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je cez prístup STEAM poskytnúť príležitosť pre rozvoj analytických a kreatívnych zručností mladých ľudí, vedúcich k rozvoju kritického myslenia a tým podporiť budovanie kompetencií budúcnosti pri prijímaní profesií zajtrajška. S využitím vzdelávacieho modelu STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematic) prenášame potrebu prepojenia (interdisciplinaritu) vied, podporu inovatívneho a kritického myslenia, ako aj kreatívneho riešenie problémov mladých ľudí. V rámci projektu „Umenie (ne)myslieť“ navrhneme a vytvoríme interaktívnu, putovnú výstavu na tému kritické myslenie a práca s informáciami. Expozícia bude kombináciou interaktívnych, originálnych prvkov a technologických online nástrojov, cez ktoré budú návštevníci vtiahnutí do témy a zároveň im bude zážitkovo sprostredkovaná problematika. Taktiež vytvoríme metodické materiály a odporúčania k výstave, a práci pred, počas a po návšteve expozície. Metodické materiály budú určené pre kurátorov a budú obsahovať aj podklady pre pedagógov a návštevníkov, ako si čo najlepšie užiť expozíciu. Výstava bude počas projektu inštalovaná dva mesiace na Slovensku a dva mesiace v Čechách. Počas projektu zrealizujeme aj školenie pre sprievodcov a kurátorov pripravovanej výstavy, aby boli pripravení čo najlepšie zabezpečiť výstavu a reagovať na podnety a potreby návštevníkov.

Projekt „Umenie (ne)myslieť“ je podporený z programu Európskej únie Erasmus+.