Výstupy projektu Dotknite sa kultúry, na ktorých pracovali aj členovia Lietajúcej ryby

Projekt Dotknite sa kultúry, ktorý koordinuje organizácia Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, a do ktorého boli zapojení aj partneri z Českej republiky (Hnutí Brontosaurus) a Poľska (Stowarzyszenie Czajnia) sa blíži ku koncu. Aktuálni členovia nášho tímu, spolu s ďalšími expertmi a členmi zapojených organizácií, mimo iného dva roky pracovali aj na tvorbe intelektuálnych výstupov.

Informácie o projekt „Dotknite sa kultúry“ (Touch The Culture) sú dostupné na stránke https://touchtheculture.eu/ .

To čo nás najviac teší a načo sme právom hrdí sú intelektuálne výstupy, ktoré v rámci tohto projektu vznikli, a ku ktorým veľkou mierou prispeli aktuálni členovia z o.z. Lietajúca ryba. Tieto výstupy sú voľne dostupné online, pre všetkých, ktorých zaujíma umenie, kultúra, a chcú sa jej ešte viac priblížiť, „dotknúť sa jej“, prípadne ju chcú priblížiť iným 😊

A na čom sme vlastne aj my pracovali? Čo v rámci projektu vzniklo?

Interaktívna webová aplikácia:

Aplikácia slúži na priblíženie kultúrnych podujatí a umeleckých prvokov mladým ľuďom, ale aj širokej verejnosti s využitím IKT. Interaktívnu aplikáciu tvoria dva hlavné moduly.

  1. Rozhranie pre kurátorov/pedagógov, kde zamestnanci kultúrnych a umeleckých inštitúcií môžu jednoduchým spôsobom vytvoriť interaktívny obsah a sprostredkovať tak artefakty, alebo podujatia spojené s kultúrou a umením mladým ľuďom. Obsah je možné zábavnou formou sprostredkovať pomocou kurátormi a pedagógmi prispôsobených minihier.
  2. Cez rozhranie pre užívateľov (návštevníkov) si užívatelia môžu zahrať hry, ktoré predtým pripravili a skompletizovali pracovníci v oblasti kultúry a umenia. Vytvorené hry sú doplnené o informácie k téme, tak okrem zábavy plnia aj vzdelávací rozmer. Tieto hry si vedia zahrať cez webový prehliadač, alebo si ich môžu stiahnuť ako mobilnú verziu cez Google play.

Na tvorbe tejto aplikácie pracoval hlavne náš člen tímu Peter, ktorý aplikáciu aj databázu k nej navrhol a naprogramoval. Ďalší člen nášho tímu Ján, dával podnety a pripravil niektoré podklady k aplikácií.

Aplikácia je dostupná na stránke: https://app.touchtheculture.eu/

Publikácia a metodické materiály:

V rámci projektu bolo naplánované vytvoriť publikáciu pre kurátorov a pedagógov umeleckých predmetov („pre sprievodcov kultúrou a umením“). Keďže pri návrhu a príprave publikácie sa získalo veľa materiálov a podkladov, tak okrem plánovanej publikácie vznikli aj ďalšie výstupy, ktoré slúžia ako prílohy a metodické materiály k publikácií, ale dajú sa využívať aj samostatne. A čo teda v rámci tohto intelektuálneho vzniklo? A k vytvoreniu čoho prispeli veľkou mierou aj naši členovia?

  1. Publikácia COOLTÚRA -Sprievodca sprievodcu mladého človeka na ceste za umením,
  2. Publikácia: Vrecková príručka neformálneho vzdelávania pre sprievodcov umením – Výber metód, techník a aktivít,
  3.  Publikácia: Cesta k poznaniu vedie cez otázky – Námety na rozhovory o umení,
  4. Sada motivačných kariet – Ako som sa (ne)stretol s umením,
  5. Pexeso – Sada 10 dvojíc s autorskými ilustráciami o umení,
  6. Trixeso – Sada obrázkov, kde jednotlivé trojice spolu súvisia,

Na tvorbe týchto výstupov z našej organizácie pracovali: Júlia, ktorá písala časti publikácií, graficky spracovala materiály a skompletizovala podklady pre publikácie, a navrhla a spracovala ďalšie metodické materiály. Lenka, písala časti publikácií a pomáhala pri spracovaní a kompletizácií publikácií a Ján písal niektoré časti publikácie a pomáhal pri spracovaní publikácií.

Materiály sú online dostupné na stránke: https://touchtheculture.eu/prirucka/

Sme radi, že v rámci projektu Dotknite sa kultúry, ktorý bol podporený z programu Európskej únie – Erasmus+ sme aj my prispeli k naplneniu cieľov projektu aj programu Erasmus+ 😊